Szanowni Państwo,

dobiegła końca VII kadencja Sejmu, w której miałam zaszczyt reprezentować Państwa w polskim parlamencie.

Tę pracę traktuję jako służbę i muszę przyznać, że nie jest ona łatwa. Wiele razy przyszło mi podejmować bardzo trudne decyzje, szczególnie te o charakterze społecznym, czy światopoglądowym. Zawsze jednak robiłam to z myślą o odpowiedzialności wobec wszystkich Polaków, a przede wszystkim moich wyborców, którzy obdarzyli mnie swoim zaufaniem.

Przedstawiam Państwu zwięzłe sprawozdanie z mojej pracy zarówno tej typowej parlamentarnej polegającej na stanowieniu prawa, jak i pracy w terenie,
w moim okręgu. Zachęcam do lektury.

Pozostaję z szacunkiem

Moja praca w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej

VII kadencja 2011-2015

VII kadencja w liczbach


0

posiedzenia Sejmu

95,09% frekwencji podczas głosowań

0

stałe Komisje

Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Spraw Wewnętrznych

0

stałe Podkomisje

ds. finansów samorządowych
ds. ustroju samorządowego

0

podkomisji nadzwyczajnych

powołanych do pracy nad konkretnymi ustawami

0

wystąpienia

na posiedzeniach Sejmu

0

posiedzeń

komisji i podkomisji sejmowych

0

razy

przewodniczący podkomisji

0

razy

poseł sprawozdawca

0

Komisja Nadzwyczajna

0

podpisane projekty ustaw

inicjatywy własne zrealizowane jako projekt poselski:

0

interpelacji, zapytań, pytań w sprawach bieżących

Aktywność w terenie

w latach 2011-2015


 • przyjęłam w swoich biurach poselskich ponad 500 interesantów, około 150 potrzebowało porady prawnej
 • prowadziłam lekcje parlamentarne dla ponad 300 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • wzięłam udział w ponad 350 wydarzeniach i oficjlanych uroczystościach w Skierniewicach, Rawie Mazowieckiej, Tomaszowie Mazowieckim, Piotrkowie Trybunalskim, Bełchatowie, Opocznie, Radomsku i okolicach tych miast
 • w latach 2011, 2012, 2013 i 2014 włączyłam się w organizację Europejskiej Nocy Bez Wypadku (w dyskotece Speed Club w Rowiskach Starych Koło Skierniewic) - to kampania promująca trzeźwość wśród osób bawiących się w dyskotekach, będących tego dnia kierowcami; organizowana wspólnie z Fundacją KRZYŚ i Fundacją Responsible Young Drivers. W sumie w czterech kampaniach uczestniczyło 210 młodych osób
 • w 2014r. i 2015r. z mojej inicjatywy przeprowadzony został w Skierniewicach Konkurs Wiedzy o Sejmie dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miasta Skierniewice i powiatu skierniewickiego. Wzięło w nim udział ponad 110 uczniów z 20 szkół
 • w latach 2012-2014 ponad 200 osób uczestniczyło w bezpłatych szkoleniach "Przedsiębiorczość kobiet 45+" i "Umiejętności interpersonalne" (w sumie siedem szkoleń), zorganizowanych wspólnie z Joanną Skrzydlewską, posłem do Parlamentu Europejskiego
 • w kwietniu 2013r. współorganizowałam bezpłatne spotkanie dla rolników i mikroprzedsiębiorców dotyczące możliwości pozyskania przez nich dofinansowania ze środków programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 dostępnych w 2013r. Spotkanie dla 30 osób prowadzili przedstawiciele ARiMR oraz Skierniewickiej Izby Gospodarczej Lider Partnerstwa Naturowego w Województwie Łódzkim
 • za moim pośrednictwem około 700 osób zwiedziło Sejm
 • cyklicznie obejmuję patronatem honorowym:
  • konkurs literacki "O laur Bolesława Prusa"
  • bieg na Unijno-Ekologiczną Orientację w Skierniewicach
  • Regionalny Przegląd Pieśni Patriotycznej w Godzianowie
  • Wojewódzki Konkurs Piosenki w Języku Angielskim, Niemieckim i Rosyjskim w Skierniewicach
  • Mistrzostwa Polski Szkół Ponadgimnazjlnych im. Bolesława Prusa w Piłce Siatkowej Mieszanej
  • Półmaraton Skierniewicki

Działalność


 • Przez całą kadencję pełniłam funkcję przewodniczącej Polsko-Francuskiej Grupy Parlamentarnej. Za wybitny wkład w umacnianie więzi między Francją i Polską zwłaszcza w dziedzinie pracy na szczeblu samorządów i parlamentów, Prezydent Republiki Francuskiej mianował mnie Kawalerem Orderu Legii Honorowej. Odznaczenie ma zostać wręczone w najbliższym czasie przez Ambasadora RF w Polsce, Pierre'a Buhlera.
 • Pracuję w Poselskim Zespole Strażaków. Na zdjęciu jako "matka chrzestna" Florka - nowego wozu strażackiego dla OSP w Mokrej Prawej
 • Działam w Parlamentarnej Grupie Kobiet, która podejmuje wiele inicjatyw, między innymi Marsz Seniora (z kijami nordic walking). W Skierniewicach odbyły się już cztery takie marsze. Wzięło w nich udział ponad 250 osób.

Pomoc w działaniach lokalnych


 • Włączenie 150 ha dawnego poligonu wojskowego w granice Skierniewic
 • Zatwierdzenie finansowania wieloletnich programów badawczych dla Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
 • Wspieranie funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach.
 • Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 707 w Kurzeszynie oraz starania o budowę obwodnicy tej miejscowości
 • Modernizacja drogi wojewódzkiej 705 Skierniewice – Bolimów
 • Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 707 Nowy Kawęczyn – Skierniewice.
 • Przebudowa ul. Skierniewickiej w Rawie Mazowieckiej
 • Uruchomienie Spółdzielni Socjalnej i Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Rawie Mazowieckiej
 • Budowa przystanku kolejowego Opoczno-Południe
 • Program rewitalizacji Piotrkowa Trybunalskiego
 • Wspieranie samorządu skierniewickiego w staraniach o dofinansowanie inwestycji miejskich.
 • Działania na rzecz poprawy dojeżdżających koleją do Warszawy i Łodzi.
 • Praca w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach ze szczególnym ukierunkowaniem na uruchomienie bloku operacyjnego i przebudowę SOR.
 • Pomoc w pozyskaniu wozu bojowego dla OSP Mokra Prawa.

Działam na rzecz regionu, w którym mieszkam. Skierniewice – ratunek dla Instytutu Ogrodnictwa w postaci finansowania programów badawczych, modernizacja drogi do Bolimowa, wóz bojowy dla OSP w Mokrej Prawej, ścieżka rowerowa od Kawęczyna, poprawa bezpieczeństwa na drodze w Kurzeszynie.

Organizuję Marsze Seniora propagujące zdrowy tryb życia, Konkursy Wiedzy o Sejmie dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wycieczki do Sejmu, akcje trzeźwościowe w ramach Europejskiej Nocy bez Wypadku.

Radzę interesantom, którzy trafiają do moich biur poselskich, jak wybrnąć z trudnych sytuacji, interweniuję w różnych instytucjach i pomagam rozwiązywać problemy. Wraz z prawnikami udzieliłam ponad 130 bezpłatnych porad prawnych.

Opowiadam o pracy w Parlamencie, o zawiłościach procesu legislacyjnego, o budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, podczas systematycznie prowadzonych lekcji parlamentarnych w szkołach.

Tworzę dobre prawo. W tej kadencji moim sukcesem była m.in. nowelizacja Prawa energetycznego, dzięki której także gminy z mojego okręgu wyborczego, te, przez które przebiega trasa S8, nie płacą za jej oświetlenie, a fundusze zostaną spożytkowane na potrzeby mieszkańców.

Aktywizuję osoby mające problemy z odnalezieniem się na rynku pracy. Jest to pomoc w formie szkoleń prowadzonych przez trenerów.

Okręg Wyborczy nr 10.

wybory parlamentarne 2015

Okręg nr 10


Reprezentuję w Sejmie mieszkańców 10. okręgu wyborczego, który obejmuje obszar miast na prawach powiatu:

 • Piotrków Trybunlaski
 • Skierniewice

oraz powiatów:

 • bełchatowskiego
 • opoczyńskiego
 • piotrowskiego
 • radomszczańskiego
 • rawskiego
 • skierniewickiego
 • tomaszowskiego
 

Program wyborczy

wybory do parlamentu 2015


Program Platformy Obywatelskiej - Polska Przyszłości

Program Platformy Obywatelskiej - Polska Przyszłości oparty jest na dziesięciu najważniejszych obszarach, z których na pierwszy plan wyłania się Rodzina, silna Gospodarka gwarantująca pracę i wyższe płace oraz Bezpieczeństwo.

Nasz program opiera się na opiniach Polaków. Skonstruowany jest tak, aby jak najlepiej wykorzystać 400 mld zł, czyli ostatnią już transzę środków europejskich, którą pozyskaliśmy. W pełni utożsamiam się z tym programem.

Uważam, że gwarantuje on Polsce dynamiczny rozwój i pozwala spokojnie patrzeć w przyszłość.

Jako poseł reprezentujący województwo łódzkie, skierniewiczanka będę się troszczyć o moją "małą ojczyznę" - miejsce, w którym mieszkam. A to moje lokalne priorytety:

 • utworzenie Narodowego Centrum Ogrodnictwa w Skierniewicach
 • uruchomienie nowego bloku operacyjnego w WSZ im. S. Rybickiego w Skierniewicach
 • budowa obwodnicy Skierniewich
 • budowa obwodnicy Kurzeszyna w gm. Rawa Mazowiecka
 • budowa drogi ekspresowej Piotrków Trybunalski – Radom

Ponadto, jako były samorządowiec deklaruję moją współpracę i pomoc właśnie samorządom ze szczególnym ukierunkowaniem na bezpieczeństwo i aktywizację społeczną mieszkańców.

Nasza Drużyna

Lista kandydatów w wyborach do Sejmu RP

startujących z listy Platformy Obywatelskiej RP

okręg 10

1. Dorota Rutkowska

53 lata, mężatka, dwie dorosłe córki. Polityk, samorządowiec, socjolog, dziennikarz. Poseł na Sejm VI i VII kadencji, wiceprezydent Skierniewic (2006-2010), radna RM Skierniewice (2002-2006), redaktor naczelny Głosu Skierniewic i Okolicy (1999-2002), kierownik oddz. Gazety Wyborczej w Skierniewicach (1994-1998).

2. Elżbieta Radziszewska

Lekarz medycyny, absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego. Poseł III, IV, V, VI i VII kadencji Sejmu RP. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania (2008-2011), obecnie Wicemarszałek Sejmu RP.

3. Arkadiusz Paweł Rożniatowski

30 lat, rodowity bełchatowianin, mąż i ojciec. Wykształcenie wyższe. Zawód wykonywany: auditor wewnętrzny. Zainteresowania: polityka, grafika komputerowa.

4. Magdalena Sylwia Spólnicka

Farmaceuta, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od kilkunastu lat prowadzi własną działalność gospodarczą, jest właścicielem apteki. Od 2010 roku radna Rady Miejskiej w Radomsku, pracuje w trzech komisjach: rewizyjnej, budżetowej oraz rozwoju miasta i planowania przestrzennego.

5. Sylwester Wojciech Kucharski

Dr inż. leśnik, 20 lat pracy w Lasach Państwowych. Wykładowca w Collegium Civitas na kierunku „Bezpieczeństwo energetyczne”. Prezes Fundacji Naukowej Instytut Badań Energetyki Prosumenckiej i Przemysłowej oraz Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Regionu Łódzkiego.

6. Andrzej Wiesław Czapla

52 lata, żonaty, dwoje dzieci, piotrkowianin. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej. Od 2008 roku zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

7. Jacek Marian Sokalski

49 lat, żonaty, dwoje dzieci, piotrkowianin. Z wykształcenia ekonomista. Od wielu lat zaangażowany w rozwój kultury regionu łódzkiego. Obecnie pełni obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka – Łódzkiego Domu Kultury. Prezes fundacji „Wyciągamy dzieci z bramy”.

8. Ewa Gronostaj-Urbańska

Mężatka, dwóch synów. Wykształcenie wyższe. Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze. Obecnie dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieńsku w powiecie radomszczańskim.

9. Teresa Wiesława Pietrzak

Mieszkanka Rawy Mazowieckiej. Wieloletni samorządowiec. Założycielka Bialsko-Rawskiej Spółdzielni Socjalnej. Były prezes Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

10. Agnieszka Beata Drzewoska-Łuczak

44 lata, mężatka, jedna córka. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Podyplomowego Studium Komunikowania Biznesowego i Public Relations SGH w Warszawie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II – Mediacja w sprawach administracyjnych i ogólnospołecznych. Od 2007 roku rzecznik konsumentów, mediator w Sądach Apelacji Łódzkiej, wiceprzewodnicząca związków zawodowych w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim.

11. Hanna Marianna Moscardo-Malinowski

52 lata, inżynier budowlany, architekt, urbanista. Zna biegle język hiszpański i włoski, w stopniu średnim angielski i rosyjski. 26 lat przepracowała w placówkach poza granicami kraju. Ma duże doświadczenie w handlu zagranicznym i relacjach międzynarodowych. Obecnie jest właścicielką dużego Gospodarstwa Ogrodniczego w Jakubowie w gminie Kowiesy, zajmującego się uprawą roślin jagodowych.

12. Grzegorz Józef Siedlecki

Mieszkaniec Bełchatowa, prawnik, zastępca dyrektora Szpitala im. Jana Pawła II w Bełchatowie. Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa. Społecznik, wielokrotny radny miejski i powiatowy. Zainteresowania: żeglarstwo, narciarstwo, literatura.

13. Konrad Andrzej Czyżyński

53 lata, żonaty, dwóch synów. Zamieszkały w Piotrkowie Trybunalskim. Wykształcenie wyższe pedagogiczne. Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania w oświacie i dydaktyki przedsiębiorczości. Obecnie Łódzki Kurator Oświaty. Działa w Polskim Stowarzyszeniu „POMOC” w Piotrkowie Trybunalskim i Międzynarodowym Zakonie Rycerskim Świętego Jerzego Męczennika w Polsce.

14. Beata Wiktorowicz

Mieszkanka Opoczna. Absolwentka Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor nauk technicznych w dyscyplinie górnictwo i geologia w specjalności hydrogeologia. Od 2009 roku pracuje w Oddziale Świętokrzyskim Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Kielcach jako pracownik naukowy. Doświadczenie w pracy samorządowej.

15. Tadeusz Ryszard Bujnowski

62 lata, lekarz pediatra. W latach 1984-2000 pracownik kliniczno-dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w latach 2000-2011 był ordynatorem oddziału dziecięcego i dyrektorem ds. lecznictwa w Szpitalu im. Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. Obecnie jest ordynatorem oddziału dziecięcego i zastępcą dyrektora ds. opieki zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach. Radny Rady Miasta Skierniewice w latach 2002-2006.

16. Jacek Stefan Grzelak

45 lat, żonaty, jedna córka, mgr inżynier ochrony środowiska. Mieszka w gminie Szczerców w powiecie bełchatowskim. Zawodowo zajmuje się obszarami ochrony środowiska w PGE S.A.

17. Bartosz Mariusz Urbańczyk

31 lat, żonaty, trzyletni syn. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego – stosunki międzynarodowe oraz podyplomowo marketing i dziennikarstwo sportowe. Od 2010 roku prowadzi własną działalność gospodarczą. Od 2014 roku jest radnym gminy Ujazd. Pasja – piłka nożna.

18. Jan Tomaszewski

67 lat, Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego. W latach 1960-1984 bramkarz w klubach piłkarskich, zawodnik reprezentacji Polski, uczestnik olimpiady oraz mistrzostw świata w piłce nożnej, felietonista, publicysta sportowy. Obecnie poseł na Sejm VII kadencji.


Kandydaci w wyborach do Senatu RP

startujący z listy Platformy Obywatelskiej RP

Barbara Ewa Klatka

okręg 29

50 lat, mężatka, troje dorosłych dzieci. Wychowała się w Opocznie, obecnie mieszka w Brzustowie koło Tomaszowa Mazowieckiego. Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz studia podyplomowe Zarządzanie i Organizacja (2002) oraz Menedżer Sportu i Rekreacji (2014). Od 2013 roku jest dyrektorem Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale.

Adam Andrzej Macierewicz

okręg 28

Doświadczony pracownik samorządowy. Ostatnio zastępca programu rozwoju obszarów wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Zastępca dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych w Łodzi. Współtwórca Regionalnej Izby Gospodarczej i Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego.


Dowiedz się więcej...

www.dorotarutkowska.pl